People counting

Den teknologiske udvikling indenfor overvågning har gjort det muligt, at benytte overvågnings kameraer til ret mange ting. Hos os, kan vi opsætte dit kamera til, at fungerer som en tæller, der kan følge med i, hvor mange besøgende din butik har, eller hvor mange der rent faktisk benytter sig af elevatoren. Dette kan være en stor fordel, hvor man før i tiden måske manuelt skulle tælle op, så kan man med vores system gøre det hele automatisk og diskret. Samtidigt overvåger dine kamera også resten af lokalet.